DU'A'UL KUMAILAllahumma inni atakarrabu ilaika bi zikrika, waastashfi'u bika ila nafsika,

Ya Allah ni ina neman kusanci da Kai ta hanyar ambatonKa, kuma ina neman cetonKa da Kai daga gareKa,

وَأسْألُكَ بِجودِكَ أنْ تُدْنِيَني مِنْ قُربِكَ وَأنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ وَأنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ

wa as'aluka bijudika an tudniyani min kurbika, wa an tuzi'aniy shukraka, wa an tulhimaniy zikraka.

Kuma ina rokon Ka don yawan baiwarKa Ka kusantar da ni kusa da Kai, Kuma Ka cusa mini godiyarKa, Ka tsiro mini da ambatonKa,

اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلِلٍ خاشِعٍ أن تُسامِحَني وَتَرحَمَني

Allahumma inniy as'aluka su'ala khadhi'in mutazallilin khashi'in, an tusamihani wa tarhamani

 

Ya Allah ni ina rokon Ka roko irin na Mai rusunawa, mai kankan da kai, Ka yi mini rangwame Ka yi mini rahama,

وَتَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً وفي جَميعِ الأحْوالِ مُتَواضِعاًback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next