DU'A'UL KUMAILيا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ يا إلهي وسَيِّدي ومَوْلايَ

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi, Ya ilahiy wa Sayyidiy wa mawlaya,

Ya Ubangijina, Ya Ubangijina, Ya Ubangijina, Ya abin bautata, Ya Shugabana, Ya Majibincina,

ومَالِكَ رِقِّي يا مَنْ بِيَدِهِ ناصِيَتي

wa malika rikkiy, ya man biyadihi nasiyatiy,

Ya Mamallakin 'yancina, ya wanda makwarkwadata ke hannunSa,

يا عَليماً بِضُرِّي ومَسْكَنَتي يا خَبيراً بِفَقْري وَفاقَتي

ya aliman bi dhurriy wa maskanatiy, ya khabiran bi fakriy wa fakatiy,

Ya Masanin cutata da tsananina, Ya Masanin boyayyen talaucina da tsananin bukatata,

يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ أسألُكَ بِحَقِّكَ وقُدْسِكَ وأعْظَمِ صِفاتِكَ وأسْمائِكَback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next