DU'A'UL KUMAILwa bi'ilmikal lazi ahada bi kulli shai'in

Da iliminKa wanda ya kewaye kome da kome,

وَبِنُورِ وَجهِكَ الَّذي أضاءَ لَهُ كُلُّ شَيءٍ

wa bi nuri wajhikallazi adha'a lahu kullu shai'in

Da hasken FuskarKa da ke haskaka wa kome da kome,

يا نُورُ يا قُدُّس يا أوَّلَ الأوَّلينَ ويا آخِرَ الآخَرينَ

ya Nuru ya Kuddusu, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin.

Ya haske, ya tsarki. Ya Farkon fararru ya karshen na karshe,

اللّهُمَّ اغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ الّتي تَهتِكُ العِصَمَ

Allahummagfir liyaz zunubal lati tahtikul isama,back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next