DU'A'UL KUMAILwa asrukhanna surakhal mustasrikhin, wa la'abkiyanna alaika buka'al fakidin,

Kuma zan yi kururuwa gare Ka kururuwa irinta masu tsananin kururuwa, kuma zanyi maKa kuka, irin na masu rashi,

ولاُنادِيَنَّكَ أيْنَ كُنْتَ يا وَلِيَّ المُؤْمِنِينَ

wa la unadiyannaka aina kunta ya waliyal muminin,

Kuma zan kiraye Ka, ina Kake ne ya Majibincin muminai,

يا غَايَةَ آمالِ العارِفِينَ يا غِياثَ المُسْتَغيثينَ يا حَبيبَ قُلُوبَ الصَّادِقِينَ

ya gayata amalil arifin, Ya giyathal mustagithin Ya habiba kulubis sadikina,

Ya mafificin tsammanin masana, Ya Mataimakin masu neman taimako, Ya masoyin zukatan masu gaskiya,

ويا إلهَ العالَمينَ أفَتُراكَ سُبْحانَكَ يا إلهي وَبِحَمدِكَ تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْدٍ سُجِنَ فيها بِمُخالَفَتِهِ

wa ya ilahal alamina afaturaka subhanaka ya ilahiy wa bihamdika tasma'u fiha sauta abdin muslimin sujina fiha bimukhalafatihi,back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next