DU'A'UL KUMAIL



wa bil kadhiyyatil latiy hatamtaha wa hakamtaha, wa galabta man alaihi ajraitaha,

Kuma da hukuncinka wanda Kake tabbatarwa Kake hukuntawa kuma Ka rinjayi duk wanda Ka gudanar da shi a kansa,

أنْ تَهَبَ لي في هذِهِ الليلة وفي هذه السّاعَةِ كُلَّ جُرْمٍ أجْرَمْتُهُ

an tahaba liy fiy hazihil lailati wa fi hazihis sa'ati kullajurmin ajramtuhu,

Ka yafe mini, a cikin wannan dare a cikin wannan sa'a duk wani laifi da na aikata,

وكُلَّ ذَنْبٍ أذْنَبْتُهُ وَكُلَّ قَبِيحٍ أسْرَرتُهُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أو أعْلَنْتُهُ أخْفَيْتُهُ أو أظْهَرتُهُ

wa kulla zanbin aznabtuhu, wa kulla kabihin asrartuhu wa kulla jahalin amiltuhu katamtuhu aw a'alantuhu, akhfaituhu aw azhartuhu,

Da dukkan wani zunubi da na yi, da dukkan wani mummunan da na yi a boye, da dukan wani jahilci da na aikata, na boye shi ne ko na sanar da shi,

وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أمَرتَ بإثْباتِها الكِرامَ الكاتِبينَ الّذينَ وَكَّلْتَهُم بِحِفظِ ما يَكُونُ مِنّي

wa kulla sayyi'atin amarta bi'ithbatihal kiramal katibin, allazina wakkaltahum bi hifzi ma yakunu minniy,



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next