Littattafai

Matasa Da Rayuwa
Imamanci Da Nassi2
Imamanci Da Nassi
Shi'anci Da Shi'a
Hikimar Ziyarar Kaburbura
Akidojin Imamiyya
Tambayoyi da Amsoshi
Gudummawar Mace
Jagorancin Imam Sadik (a.s)
Tafarki Zuwa Gadir Khum
Auren Mace Fiye Da Daya
Hakkoki A Musulunci
Tattaunawar Addinai
TSari Da Kayyade Iyali
Boyayyar Taska
Kurkuku Bincike Da Hukunci
Tarihin Mace A Al'adu
Tarihin Mace A Al'adu
Tarbiyyar Yara A Musulunci
Zabar Mace Ko Namijin Aure
Tarihin Fatima Zahra [a.s]
Bada'i(Canjawa)
Tambayoyi Da Amsoshin Akida
Hada Salloli Biyu
Mutum Mai Kamala
Ahlul Baiti
Mukamin Ahlul-bait
Aure Mai Iyaka
Sakon Hakkoki