Rayuwar Al'umma

Hakkokin Soyayya
Alamomin Soyayya
Soyayyar Juna
Soyayya Don Allah
Yan’uwantaka Don Allah
Alamomin Soyayya Don Allah
Asasin Kiyayya
Kiyayya Don Allah
Sabuban Soyayya
Zabar Masoyi (Aboki)
Masu Hana Soyayya
Ladubban Soyayya
Kaunar Juna
Hukunce-hukuncen Soyayya
Hijabi Lullubin Musulunci
Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai
Kira Zuwa Ga Hadin Kai A Musulunci
MA'ANAR AL'UMMA
Mace a Inuwar Musulunci
MACE DA WAYEWAR DUNIYANCI
Yammacin duniya
Hakkin Musulmi
Ja'irci da Zalunci
Tattalin Arzikin Iyali
Cutarwa
Hanyoyin Tarbiyya
Mu'amalar Tarbiyya
Karya da Tsoro gun Yara
Yara a Cikin Shari'a
Musulmin Duniya
Iyali Da Yalwa
Musulmi da Kirista
Gabatarwar Rayuwar Ma'aurata
Adalcin Allah da Rayuwar Mutum